Интернет Стаен темостат,  безжичен, модел ThermoB BU1.RF-WiFi

Интернет Стаен темостат, безжичен, модел ThermoB BU1.RF-WiFi

КРАТКО ОПИСАНИЕ

  Електронния стаен термостат Thermob.RF1.WiFi представлява система за контрол на температура, която се състои от два модула: стаен модул - преда­вател ThermoB.R1 и отдалечен приемник ThermoB. B1R1.WiFi.

Може да се използва като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираното помещение. Връзката между двата модула е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал. Термостата осигурява средство за улеснено задаване на желаната стайна температура и следене състоянието на изхода за управление.

Прибора предоставя възможност за управление на изхода както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или мобилно устройство.

Стайния модул ThermoB.R1 се състои от вграден сензор за измерване на температурата в помещението и показалец за задаване на желаната от потребителя стойност или режим и се захранване от батерии.

Отдалечения приемник ThermoB.B1R1.WiFi се състои от един превключващ релеен изход, с две безжични връзки: към стаен модул през RF и Интернет през WiFi. Релейния изход се използва за управление на уреда за отопление или охлаждане, като връзката към управлявания уред е жична. Захранването се осигурява от електрическата мрежа 230V/AC.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безжична радио връзка
Отдалечено управление и настройка през Интернет и свързаност към домашна WiFi мрежа
Лесна употреба
Без-потенциално реле 16А SPDT
Удобен монтаж
Индикатори на предавателя и на приемника
Режими на работа: Изключено, Поддържане на една от две избираеми температури „ИКОНОМИЧНА“ и „КОМФОРТНА“, Автоматична работа по график и MAX (Включено - без следене на температурата)
Вграден часовник и седмична програма
Лесно избираем режим отопление / охлаждане
Показалец за бърз избор от стайния модул на желана температура или режим на работа.
Широк диапазон на показалеца за зоната температура на комфорт.

Изтегли продуктова брошура за THERMOB.RF1.WiFi в PDF от тук