Безжичен  Стаен темостат ThermoB с единична температура

Безжичен Стаен темостат ThermoB с единична температура

КРАТКО ОПИСАНИЕ

  Електронния стаен термостат Thermob.RF1 представлява система за контрол на температура, която се състои от два модула: стаен модул - преда­вател ThermoB.R1 и отдалечен приемник ThermoB. B1R1.

Може да се използва като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираното помещение. Връзката между двата модула е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал. Термостата осигурява средство за улеснено задаване на желаната стайна температура и следене състоянието на изхода за управление.

Стайния модул ThermoB.R1 се състои от вграден сензор за измерване на температурата в помещението и показалец за задаване на желаната от потребителя стойност или режим и се захранване от батерии.

Отдалечения приемник ThermoB.B1R1 се състои от един

превключващ релеен изход, с безжична връзка към стаен модул през радио сигнал (RF). Релейния изход се използва за управление на уреда за отопление или охлаждане, като връзката към управлявания уред е жична. Захранването се осигурява от електрическата мрежа 230V/AC.


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безжична радио връзка със стайния модул
Лесна употреба
Без-потенциално реле 16А SPDT
Удобен монтаж
Индикатори на предавателя и на приемника
Режими на работа: Изключено, Защита от замръзване, Поддържане на избрана температура, MAX (Включено - без следене на температура)
Лесно избираем режим отопление / охлаждане
Показалец за бърз избор от стайния модул на желана температура или режим на работа.
Широк диапазон на показалеца за температура на комфорт.

Изтегли продукторва брошура за THERMOB.RF1 в PDF от тук